Hoe reageer jij als jouw kind plots huilt, kwaad is, overstuur is…? Hoe ga je om met het gedrag dat voortvloeit uit heftige emoties*? Vind je dat eerder makkelijk of moeilijk?

Zie je het gebeuren? Jouw kind werd net heel kwaad en komt met een serieuze frons bij jou in de buurt. Plots begint het fel te huilen. Er is iets gebeurd, maar je weet niet wat.

Wat doe jij dan? Betrap jij jezelf erop dat je snel zegt:

‘Stel je niet aan.’ – ‘Stop nu maar met huilden.’ – ‘Waarom ben jij toch zo kwaad?’ – ‘Dat is toch niet zo erg? – …

Volgende tips kunnen helpen om op zo’n moment met je kind om te gaan:

🌸 Neem een open houding aan.
🌸 Ga wat dichterbij en plaats jezelf op ooghoogte.
🌸 Benoem en erken de emotie die je ziet: ‘Ik zie dat je boos / overstuur / verdrietig / gespannen… bent.’
🌸 Luister. Luister. Luister. En net als je iets wil zeggen, tel dan eerst nog eens stilletjes tot 5 😉
🌸 Vul het gesprek niet in voor je kind, maar wacht af, herhaal wat het zegt. Ga niet mee in hun emotie, minimaliseer het niet, keur het ook niet af. De emotie is er en mag er gewoon zijn.

 

Maar waarom hoor ik je denken?

Jouw kind voelt zich gehoord. Het mogen uiten van het gevoel, het laten zien van de emotie, kan vaak al voldoende zijn voor je kind. Het weet en voelt dat het zijn emoties mag tonen en je vermijdt het risico dat jouw kind zijn gevoelens voor jou gaat verbergen. Op deze manier breng je vaak ook snel de rust terug.

Blijft er toch een vraag of bezorgdheid hangen, vraag dan naar wat het kind nodig heeft. Eventueel kunnen jullie samen naar een oplossing zoeken en verschillende mogelijkheden bespreken.

Om samen eens te doen

Durf ook als ouder jouw gevoelens te benoemen. Vertel aan de keukentafel of voor het slapen gaan eens hoe jouw dag was en welke gevoelens jij had als ouder. Door daar heel even bij stil te staan, ben je ongetwijfeld zelf verwonderd van wat de voorbije dag allemaal teweeg bracht. Zo toon je ook dat emoties en gevoelens bij elke dag horen en volstrekt normaal zijn. Vul gerust aan hoe je daar zelf mee bent omgegaan.

* Het verschil tussen emoties en gevoelens?

Emoties zijn heftiger, intenser, maar van kortere duur. Denk maar aan de emoties zoals boos, bang en bedroefd. Een plotse (automatische) reactie die je heel duidelijk kan waarnemen. Het zorgt ervoor dat je plots tot actie overgaat of net stopt met waar je mee bezig was. De film Inside Out is over dit thema alvast een film om eens samen te bekijken.

Gevoelens zijn trager, gevarieerder. Ze komen vaak voort uit emoties en we denken er meer over na. Gevoelens kunnen zo een hele tijd aanslepen.