Omgaan met heftige emoties van jouw kind

Hoe reageer jij als jouw kind plots huilt, kwaad is, overstuur is…? Hoe ga je om met het gedrag dat voortvloeit uit heftige emoties*? Vind je dat eerder makkelijk of moeilijk? Zie je het gebeuren? Jouw kind werd net heel kwaad en komt met een serieuze frons bij jou in de buurt. Plots begint het […]